Tag: facebook

Cách Tạo FanPage Facebook Chỉ Với 60s Cho Newbie

” FanPage Facebook không phải trang cá nhân facebook mà được tạo ra bởi một cá nhân hay doanh nghiệp nào đó, nó phục vụ cho nhiều mục đích khác…

Cách thay đổi email chính của tài khoản facebook chỉ 60s

Thay đổi email chính của tài khoản facebook là hành động không ai mong muốn nhưng đôi khi đây cũng là tình thế bắt buộc chẳng hạn như bạn quên…